General structure of a concrete core drilling machine 2020 in Hiep Thanh

Khoan cắt bê tông bình dương in Hiep Thanh needs specific machine structure.

khoan cắt bê tông bình dương

General structure of a concrete core drilling machine consists of concrete core drilling machine, concrete core drill bit, concrete core drilling base, core, nose guide rail and drill body , drill base base, drill base bottom, bolt holder, bolt fixing bolts, drill wedge brackets, stabilizing bolts and anti channel for core concrete core drilling.

2020/04/23Thể loại : Bê tôngNgành nghềTab :

Đối tác của chúng tôi

Cộng đồng khách hàng của chúng tôi tạo nên sự vững mạnh của team Seo Nhật Bản.

zalo