Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS

Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS

21/09/2020
Tiêu chuẩn JIS là chữ viết tắt của Japan Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật...